• Pre Roll Machines

    प्रि रोल रोल मेशिनहरू

    मानक Futurola पूर्व रोल्ड Cones 11 / 4Size84 / 26 स्लिम आकार 98/26 प्रि-रोल्ड Cones किंग आकार 109/21 +109/26 पूर्व-रोल्ड Cones क्राउन व्यास ११-१२ देखि रing्गको साथ उपयुक्त। Mm मिमी स्ट्यान्डर्ड फिलिंग किटले स्ट्यान्डर्ड फिलिंग डिवाइज समावेश गर्दछ mm 36 मीमी मिक्स ट्रे ट्रे वुडन बक्स अनलोड स्टेशन प्लस (मानक / रेफर आकार) यो अधिक सुन्दर हुँदैन तर अधिक शक्तिशाली सुविधाहरू हामी सफलताका लागि सबै सहायक प्रदान गर्दछौं। तपाईं यसलाई ट्रिड गर्न सक्नुहुनेछ sh सेकेन्डमा p पाउण्ड बिच्छेदन र डिस्टेमिंगबाट, फिली ...